Soul Flow

Soul flow metoden:

Soul Flow, Joyful Evolution eller Multidimensional Psychology.

Er alle sammen navne på denne yderst virkningsfulde metode til at arbejde med underbevidstheden, overbevidstheden og bevidstheden.

Jeg bruger navnet Soul Flow, forkortet her på siden til SF.

Soul Flow arbejder med det princip, at vi har en multi-dimensional natur.

SF understøtter healingen og syntesen af klientens bevidsthed.

I denne metode lærer klienten at skabe bro mellem disse 3 bevidstheder.

At få et samarbejde i stand på en kreativ og omsorgsfuld måde. Med hjertet som centrum, der holder det kærlige rum.

Alt sammen foregår i en healingsøjle og med absolut jordforbindelse, forankret i hjertet og med hovedet i universet, hvor vi henter hjælp og støtte.

I denne trygge tilstand kontakter vi en følelse, en delpersonlighed.

Denne del er ofte skabt på et tidspunkt i vores sjæls rejse, for at beskytte os mod en smerte i nuet.

Denne del skaber nu uhensigtsmæssige følelser i situationer, hvor det er ubehageligt, små ting kan vække følelser, og forstår vi ikke hvorfor, lider vi under dem.

Alle dele, om det er et indre barn, indre forældre, eller endog et tidligere liv, er det en levende del i os. Og de kan overtage os og styre vores liv, og have divergerende meninger om, hvad der er godt for os her i vores nuværende liv.

F.eks. et indre barn, der er blevet svigtet, kan gøre det svært for os, at få nære og meningsfyldte forhold.

Vores bevidste selv er kun opmærksom på smerten, ikke på årsagen til dette, som findes i underbevidstheden.

En samtale med denne del, hjulpet af din SF-guide vil afdække, hvad der ligger bag denne følelse, og få den healet.Med kærlig hilsen Githa Lyhne.


Inspirerende filosoffer

Gordon Davidson

 

The Transfiguration of Our World

 

Læs mere


Roberto Assagioli

 

udviklingen af psykosyntesen

 

Læs mere


Krishnamurti

 

THE CLEAR MIND DOES NOT CHOOSE

 

Læs mere


David Spangler

 

EN NY TIDS FØDSEL

 

 

Læs mere


Hjertet

 

Meta-psykologi


Principper og praksis i SF er udviklet ud af ældgammel visdom.
Det kan sammenlignes med Assagiolis psyko-syntese og Jungs Dynamiske psykologi.
Men tager målet endnu dybere, da formålet er, at oplyse hele underbevidstheden.

+45 25 31 02 09